Danmarks måske bedste opsparing!

Risici ved at lave en opsparing i træer igennem et firma som Better Globe


Når man begynder at kigge efter et godt projekt at placere sine penge i, så er due diligence eller risiko vurdering et punkt man ikke kan komme uden om!

Jeg vil derfor på denne her side prøve at give dig en idé om nogle af de problemstillinger jeg kiggede på, da jeg skulle vurdere om dette kunne være noget for mig og min familie.

Better Globe er i dag mit absolut yndlingsprojekt. Naturligvis er der en risiko og selvfølgelig har jeg som alle andre, der kigger på dette projekt, haft nogle bekymringer, som jeg havde brug for at få afklaret inden jeg opnåede den tillid jeg har i dag..

✔ ALLE INVESTERINGER INDEBÆRER EN RISIKO - OGSÅ DETTE!
✔ LAD VÆR MED AT INVESTERE PENGE DU IKKE KAN TÅLE AT TABE
✔ SPRED DINE INVESTERINGER I FLERE PROJEKTER
✔ LAD VÆR MED AT BLIVE GRISK!
✔ BRUG DIN SUNDE FORNUFT!

Har du disse få regler i baghovedet hver gang du overvejer at investerer i et eller andet projekt, så kommer du aldrig helt galt afsted.
På resten af denne side kan du læse om nogle af de risici ved Better Globe som jeg havde brug for at få afklaret inden jeg var klar til, at lægge mange penge i dette projekt!

Læs også om fordele ved at lave en opsparing i træer i et firma som Better Globe

Læs mere her!

Skovbrand enhver træejers værste mareridt eller er det?


På papiret er enhver træejers værste mareridt er en skovbrand, men er risikoen nu også så stor!

Selv om skovbrand lyder som en potentiel stor fare, så er det rent faktisk måske den mindste risiko for dig og mig som kunde.

Grunden til, at det efter min bedste overbevisning måske er det mindste problem for os som kunde skyldes flere faktorer.

I plantagerne ligger der ikke en masse biologisk materiale i skovbunden, som det er tilfældet i mange “vilde skove”, hvor der ligger en masse biologisk materiale der er bygget op over mange år.

Kort sagt så er der ganske enkelt ikke nok brændbart materiale i skovbunden til at starte en brand der kan true plantagerne.


Et andet godt argument til, hvorfor brænd i plantagerne i virkeligheden ikke er en stor fare for vores træer er, at vore plantager er fordelt på mange 1.000 lokale landmænds jord, fordelt over et stor areal.
Grøn, transparent og forudsigelig.

Endelig har man selvfølgelig brandbælter, vagthold i plantagerne mm. der holder øje med træerne.

Læs mere her!

Afrika er ustabilt og farligt, men er det nu også virkeligheden?


Professionel plantagedrift i Afrika er ikke uproblematisk af flere årsager, men til trods for de udfordringer, der har været, så har Better Globe Forestry Ltd (BGF) nu opereret succesfuldt i Kenya i et årti og er i dag et af Kenyas mest anerkendte skovbrugsselskaber, både i regeringen og i virksomheder relateret til skovbrug i Kenya.

Vores erfaring er, at Østafrika såsom Kenya, Uganda og Tanzania er blandt de sikreste steder at lægge vores plantager. De er blevet demokratiseret efter engelske systemer og har stabile regeringer.

Succesfuld plantagedrift i Afrika kræver stor kulturel forståelse og et tæt samarbejde med de lokale myndigheder og ikke mindst lokalsamfundet. BGF har mere end 13 års erfaring og har opbygget den nødvendige tillid på alle niveauer i samfundet i løbet af årene. Stifterne bag BGF har flere årtiers erfaring fra erhvervslivet i Afrika, længe før træplantnings selskabet fik sin start, hvor man bl.a. har arbejdet med ISO 9001 certificering på top plan.

Når jeg kigger på Afrika i dag med den viden jeg fået igennem de år jeg har arbejdet med Better Globe, så har jeg et helt andet syn på Afrika og især Kenya, Uganda og Tanzania.

Ja der er korruption og landene er meget forskellige fra lille danmark, men faktum er bare at at forskellen er meget mindre på mange områder end vi går og tror. Snakker man for eksempel om risikoen ved at handle med internationale selskaber(inden for bankverdenen), så har et Kenya selskab i dag sammen risikoprofil som et tysk selskab. Der er altså i udgangspunktet ikke større risiko ved at handle med et selskab fra Kenya end ved at handle med et tysk.

Så at sige at Afrika er Afrika eller at sammenligne Kenya med Somalia svarer til at sammenligne de demokratiske forhold i Danmark med Kina!
 Risiko Better Globe

Personligt er jeg helt tryg ved at plantagerne og produktionen ligger i Kenya, Uganda og snart også Tanzania.


Læs mere her!

Risikoen ved den globale opvarmning og klima-forandringerne!Klimaforandringer er helt klar også en potentiel risiko, som man er nød til at tage højde for når man arbejder med skovbrug i semi ørkenområderne i Afrika. igennem de sidste 50 år er temperaturen i kenya steget med 1 grad og man forventer at temperaturen i de kommende 50 år kommer til at sige med 1 grad yderligere.

En stigning på yderligere 1 grad lyder måske ikke af så meget men når man arbejder i “ekstrem områder” som det er tilfældet i semi ørkenområderne, hvor Better Globe arbejder, så er 1 grad noget man er nød til at tage meget seriøst.

Klimaforandringerne og forventningerne til de kommende forandringer en integreret del af den strategi man arbejder med. I praksis betyder det at man i plantagerne kategoriserer og mærker træerne ud fra hvilke egenskaber man ønsker at dyrke videre på i fremtiden.


Man kigger blandt andet på hvor hurtigt træerne vokser, hvordan stammen udvikler sig og hvilke træer der vokser bedst hvor der er tørrest.
Klimaforandringer en uundgåelig del af fremtiden

Så selv om klimaforandringer er en reel og meget virkelig trudsel, så er det en risiko som man kan minimere kraftigt ved at være på forkandt med udviklingen.

Læs mere her!

Hvad nu hvis prisen på tropisk tømmer falder?

Better globes Mukau træer er stadig for unge til at blive solgt på markedet. Da de er sjældne, er der ingen markedspris at erhverve.

Det, vi kan gøre, er at indsamle oplysninger om sammenlignelige og konkurrencedygtige træer i samme segment.

Det vi ved er, at priserne på tropisk tømmer konstant drøner i vejret i takt med at udbuddet af tropisk tømmer konstant bliver mindre. Den stadig større og større indsats for at begrænse fældningen af regnskoven, betyder at udbudet af topisk tømmer i fremtiden formentlig vil blive endnu mindre og dermed er der en stor sandsynligheden for, at priserne fremover forsat vil stige.

Tømmeret fra Mukau træerne ligger kvalitets- og egenskabs mæssigt i samme kategori som African mahogany(Ivorensis), hvilket betyder at markedsprisen ligger et godt stykke over hvad Better Globe skal betale dig som kunde.

Udover at tømmer priserne formentlig vil stige endnu mere i fremtiden, så er Better Globe allerede i gang med at planlægge produktion af færdigvarer ud af træerne, hvilket øger profitten betragteligt og dermed også sikkerheden for at selskabet vil kunne betale det de har lovet dig og mig som kunde i fremtiden.

Der er de sidste 100 år fældet så meget af regnskovene at det i dag er begyndt at give kæmpemæssige klimaforandringer og det bliver formentlig endnu mere i fremtiden. Så der er et stort behov produktionsmæssig men også klimamæssigt for at få plantet en masse tropiskskov.
Det er tale om at der skal plantes rigtig mange milliarder træer og det vil ikke blive i din eller min leve tid at man kan få lukket det hul der er skabt.

Ændringer i de tropiske skove

Personligt tænker jeg, at det er yderst usansynligt at prisen eller efterspørgelse på tropisk tømmeri kommer til at falde fremtiden.

Læs mere her!

Hvordan ser det ud med den kort- og langsigtede likviditeten i selskabet


Da jeg begyndte at kigge på dette selskab var min største bekymring om Rino Solberg kunne styre selskabets likviditet på både den korte bane men også lang sigt. Vi ser konstant nye gode og spændende projekter der dukker op for efter ganske få år at forsvinde igen på grund af likviditetsproblemer.

Det hjælper jo ikke noget at selskabets langsigtede forretning er godt nok hvis de løber in i betalingsproblemer på den kortebane eller omvendt


Men er de så rentabel på både den korte-, samt den lang bane og kan de bevare betalingsevnen?


Risici ved Better Globe

Det er klart at når man starter et så komplekst projekt som dette, så ved man helt fra starten at de første mange år, er det ingen eller meget små indtægter i skovene og man har derfor brug for ekstern funding de første mange år.

Da jeg så på selskabet første gang, var min største bekymring helt klar om de havde styr på den likviditet der skulle bruges indtil der begynder at komme reelle indtægter fra plantagerne.

En af de ting der bekymrede mig i starten var at tilvæksten af plantede træer i mine øjne gik virkelig langsomt. Var det et tegn på likividitets problemer eller var det en bevidst og kontroleret trategi fra selskabets side?

I 2015 rundede man 500.000 plantede træer og jeg kunne nu se at der endelig kom den udvikling som jeg havde savnet og med udgangen af 2018 havde man plantet over 2.000.000 træer.

Samtidig kunne jeg konstantere, at de Better Globe kunder jeg personligt kender der har købt træer helt tilbage fra 2006, har fået udbetalt det de er blevet lovet og selskabet har aldrig misset en lovet betaling.

Fakta er altså at selskabet nu indtil videre har formået at holde styr på likviditeten og deres betalingsevne de første 13 år af projektets levetid.

Men hvad så med risici på den lange bane når de skal til at betale de store betalinger i 20 år og frem?


En af de ting jeg møder ofte er, at folk er bekymret for når Better Globe skal til at udbetale de store udbetalinger i år 20, men det er jeg faktisk ikke så bekymret over når vi snakker likviditeten i selskabet.

Som jeg allerede har omtalt tidligere på denne side, så er prisen på tropisk tømmer konstant stigende og skulle prisen falde, så er Better Globe ikke så sårbar over for dette, da man kommer til at lave færdigvarer produktion ud af stammerne.

Dermed bliver udsving i tømmer priserne en langt mindre betydende faktor. I skrivende stund allerede 7 år før man skal købe de første plantede kunde træer tilbage er man ved at etablere det første savværk og man ved hvilke produkter tømmeret er velegnet til.

En anden grund til at jeg ikke er bekymret over dette er, at træerne biologisk set er klar til at bliver fældet efter 15-17 år og dermed har Better Globe også en god buffer til at få produktionen af produkter igang.

Samtidig er der ikke plantet ret mange træer de første 4-5 år og dermed bliver det en løbende overgang, så personligt er jeg ikke bekymret for den langsigtede rentabilitet og betalingsevne, men der er selvfølgelig altid risici.

Selskabet har valgt en klog model!

Den forretningsmodel selskabet har valgt at benytte gør, at selskaber hele tiden kender driftomkostningerne, ved at sælge træerne til kommende kunder og dermed risikerer man ikke store udskrivninger til markedsføring mm uden at kende resultaterne.

Det at kende omkostningerne til at markedsfører sit produkt er guld værd og er en kæmpe fordel når man skal sikre, at man ikke løber ind i likviditets problemer.

En anden vigtig ting der gør mig tryg ved at selskabet fremover forsat vil have styr på likviditeten og forblive en sund forretning, er at Rino Solberg med sine mange års erfaring med at undervise selskaber i ISO 9000 standarden, har indført ISO 14001 standarden i alle processer i selskabet.

Der med er der bygge kvalitetsskikring ind i alle led og alle processerne i alt hvad selskaber gør.


Siden jeg begyndte at følge Better Globe har jeg kunnet følge et selskab der blev stærkere og stærkere for hvert år og samtidig har jeg kunnet følge den anerkendelse der begyndte at komme ind overalt i verden.

Læs mere her!

Er Better Globe Scam eller et pyramide selskab?


Lad mig gøre det helt 100% klart - Nej Better Globe er ikke et scam eller et pyramide selskab!

For det første så er pyramidespil eller “pyramide selskaber” ulovlige og har ingen eksistensgrundlag på denne jord.

Jeg ved godt at der ligger nogle artikler ude på nettet hvor man har travlt med at påstå at Better Globe er scam, svindel og humbug. Fakta er at indenfor alle brancher findes der firmaer der snyder folk eller ikke overholder det de lover, men faktum er også at det ikke forholder sig således her.

Når man læser nogle af artiklerne, så er det ret tydeligt at de bære præg af at være skrevet at internet trolle, indeholder interessekonflikter eller i bedste fald ganske enkelt dårlig journalistik, så jeg vil blot anbefale dig at kigge på hvad selskabet har præsteret gennem de sidste 13 år og så danne din egen holdning til tingene.

Hvis du ikke føler dig tryg, så kom med på en af vores informationsaftener der afholdes i det meste af danmark eller find noget andet du kan placere dine penge i. Valget er helt og holdent dit.

Er Better Globe Scam eller et pyramide selskab?

Men faktum er at selskabet nu igennem de 13 år hvor de har eksisteret har i overholdt alt hvad der har lovet til punkt og prikke og der findes ikke en eneste kunde der ikke er blevet betalt det de er lovet på det aftalte tidspunkt.

Læs mere her!

Hvad er den rigtige historie omkring Rino og Green Planet


En af de gamle negative historier der ligger på nettet om Rino er hans arrangement i Green Planet.

De historier der ligger på nettet, om at Rino er svindler og dømt for dette og sandheden ligger heldigvis meget langt fra hinanden.

Det er helt korrekt at Rino blev headhuntet til at bliver bestyrelsesformand i Green Planet af selskabets stifter Helge Normann, men det er ikke korrekt, at Rino er svindler eller sigtet for at have snydt nogen i Green Planet.

Sandheden er der imod at Rino var skyld i at alle investorer i Green Planet ikke led noget tab.

Hør hele historien fra Rino selv i videoen her!

Hvad er den rigtige historie?
Alle dem der har mødt Rino Solberg, vil opleve, at Rino er en af den mest ærlige, oprigtige og fantastiske personer de har mødt og man skal lede meget længe efter at finde en med hjertet på et mere rigtigt sted.

Læs mere her!

Har du brug for mere viden?


Jeg håber at denne side har kunnet give dig mere viden om dette spændende firma og en afklaring på eventuelle spørgsmål du måtte have.

Skulle du stadig stå med nogle uafklarede spørgsmål, så ring eller skriv endelig til mig!

Du er også altid meget velkommen til at deltage på en af vores Gratis informations aftener rundt om i hele danmark. Vil du gerne deltage så kontakt mig, så vi kan finde et møder tæt på dig.

Som jeg har nævnt tidligere så er Better Globe mit absolut favorit projekt og jeg glædes konstant over den positive udvikling Better Globe gennemgår.

Derfor forbliver Better Globe også fremover en vigtig del af min families opsparing og jeg er stolt over at kunne representere dette fantastiske firma.
Jeg er altid klar til at hjælpe!

Jeg vil gerne kontaktes!

Udfyld formularen hvis du gerne vil kontaktes for mere information eller med på en af vores informations aftener, så kontakter vi dig.

2+2


Hvad skal jeg forvente, hvis jeg udfylder og sender formularen?


✔ Vi vil kontakte dig inden for 24 timer og finde ud af hvad vi kan gøre for dig!
✔ Vi accepterer altid et nej tak.
✔ Vi holder dine oplysninger 100 % fortroligt og videregiver aldrig oplysninger.